Warunki ogólne

Witamy w WP Concepts!

Niniejsze warunki określają zasady i regulamin korzystania z serwisu internetowego firmy WP Concepts, znajdującego się pod adresem https://www.wpconcepts.net.
Odwiedzając tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z WP Concepts, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Cookies:
Strona używa plików cookie, aby Twoje doświadczenie online było bardziej spersonalizowane. Uzyskując dostęp do WP Concepts, wyraziłeś zgodę na używanie wymaganych plików cookie.
Cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie dla użytkownika.
Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji dla celów statystycznych lub marketingowych, aby nasza strona internetowa działała. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez usługi świadczone przez strony trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okno odtwarzania wideo stron trzecich zintegrowane z naszą stroną internetową.

Licencja:
O ile nie zaznaczono inaczej, WP Concepts i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich danych na WP Concepts. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z WP Concepts dla własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tych warunkach.

Nie możesz:
● Kopiowanie lub ponowne publikowanie materiałów z WP Concepts
Sprzedaż, wynajem lub sublicencja materiałów z WP Concepts
● Odtwarzanie, powielanie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów z WP Concepts
Redystrybucja treści z WP Concepts

Niniejsza umowa rozpoczyna się w tym dniu.
Części tej strony pozwalają użytkownikom na zamieszczanie i wymianę opinii i informacji na temat pewnych części strony. WP Concepts nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii WP Concepts, jej agentów i/lub firm stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby zamieszczającej swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, WP Concepts nie ponosi odpowiedzialności za komentarze lub jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub koszty spowodowane i/lub poniesione w wyniku korzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

WP Concepts zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające te warunki.

Gwarantujesz i deklarujesz, że:
● Masz prawo do umieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i pozwolenia na to;
● Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
● Komentarze nie zawierają materiałów oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności.
● Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub niestandardowych lub bieżących działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz WP Concepts niewyłącznej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych do wykorzystania, reprodukcji i edycji Twoich komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści:
Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
● Agencje rządowe;
● Wyszukiwarki;
● Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych spółek giełdowych; oraz
● Akredytowane firmy dla całego systemu, z wyjątkiem rekrutacji organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierania funduszy, które nie mogą tworzyć hiperłączy do naszej strony.
Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:
● powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
● Strony społecznościowe dot.com;
● stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
● dystrybutorzy katalogów internetowych;
● portale internetowe;
● firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
● instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać korzystnie dla siebie lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma z nami negatywnych zapisów; (c) korzyści dla nas z widoczności hiperłącza równoważą brak Koncepcji WP; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieścić link do naszej strony głównej, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, ma poparcie strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku na naszej stronie, musisz nas o tym powiadomić wysyłając e-mail do WP Concepts. Dołącz swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej strony, listę wszystkich adresów URL, z których chciałbyś umieścić link do naszej strony oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś umieścić link.

Na odpowiedź proszę czekać 2-3 tygodnie.
Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:
● Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub
● Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
● Użycie innego opisu naszej podlinkowanej strony, musi mieć sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującego.

Używanie logo WP Concepts lub innych dzieł sztuki nie jest dozwolone do łączenia bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Odpowiedzialność za treść:
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami dotyczącymi jego strony internetowej. Na żadnej stronie internetowej nie może pojawić się link (linki), który mógłby zostać zinterpretowany jako zniesławiający, obsceniczny lub przestępczy, lub który narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Nowi klienci:
WP Concepts zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego klienta według własnego uznania i bez podania przyczyny. WP Concepts nie będzie akceptować klientów ze stronami internetowymi o zawartości 18 plus, takich jak treści dla dorosłych, alkohol, tytoń, narkotyki, przemoc lub inne nielegalne substancje. Ponadto, nie będą akceptowane również strony z silną/ekstremalną misją polityczną.

Zastrzeżenie praw:
Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej strony. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej:
Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i powiadomić nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku odpowiadać na nie bezpośrednio.

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są dokładne. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:
● ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
● ograniczenie lub wyłączenie naszej lub Państwa odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
● wyłącza wszelkie nasze lub Państwa zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i za naruszenie obowiązku ustawowego.

Tak długo jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.