Γενικοί όροι

Καλώς ήρθατε στην WP Concepts!

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του δικτυακού τόπου της WP Concepts, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.wpconcepts.net.
Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την WP Concepts εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Cookies:
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την online εμπειρία σας πιο εξατομικευμένη. Με την πρόσβαση στην WP Concepts, συμφωνήσατε με τη χρήση των απαιτούμενων cookies.
Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την αποστολή ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies αντιστοιχίζονται μοναδικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie.
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ, ώστε να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα προαιρετικά cookies. Υπάρχουν ορισμένα υποχρεωτικά cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, καθώς λειτουργούν πάντα. Λάβετε υπόψη ότι με την αποδοχή των υποχρεωτικών cookies, αποδέχεστε επίσης cookies τρίτων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, ένα παράθυρο αναπαραγωγής βίντεο τρίτου μέρους που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας.

Άδεια:
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η WP Concepts ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα δεδομένα της WP Concepts. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από την WP Concepts για προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν μπορείτε:
● Αντιγραφή ή αναδημοσίευση υλικού από το WP Concepts
● Πώληση, ενοικίαση ή υποαδειοδότηση υλικού από την WP Concepts
● Αναπαράγετε, αναπαράγετε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε υλικό από την WP Concepts
● Αναδιανομή περιεχομένου από το WP Concepts

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.
Μέρη αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σχετικά με ορισμένα μέρη του δικτυακού τόπου. Η WP Concepts δεν φιλτράρει, δεν επεξεργάζεται, δεν δημοσιεύει και δεν ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες της WP Concepts, των αντιπροσώπων της ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις γνώμες του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις γνώμες του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η WP Concepts δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή κόστος που προκλήθηκε ή/και προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της δημοσίευσης ή/και της εμφάνισης των σχολίων στον παρόντα ιστότοπο.

Η WP Concepts διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Εγγυάστε και δηλώστε ότι:
● Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και δικαιώματα για να το κάνετε,
● Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή των εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου,
● Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό, το οποίο αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
● Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή τρέχουσες εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.

Με το παρόν παραχωρείτε στην WP Concepts μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεσμοι προς το περιεχόμενό μας:
Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια:
● Κυβερνητικές υπηρεσίες,
● Μηχανές αναζήτησης,
● Ειδησεογραφικοί οργανισμοί,
● Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπερσύνδεσμοι με τους ιστότοπους άλλων εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και
● Διαπιστευμένες εταιρείες για ολόκληρο το σύστημα, με εξαίρεση την πρόσληψη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και ομάδων συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς που δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, στις δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστοτόπου μας, εφόσον ο σύνδεσμος: (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεόμενου μέρους.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
● κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις,
● δικτυακοί τόποι της κοινότητας dot.com,
● ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις,
● διανομείς ηλεκτρονικού καταλόγου,
● διαδικτυακές πύλες,
● λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες- και
● εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε τα αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς εάν το αποφασίσουμε: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας κάνει να φανούμε ευνοϊκοί για εμάς ή τις διαπιστευμένες εταιρείες μας, (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικό μητρώο μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία των WP Concepts και (δ) ο σύνδεσμος είναι στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα εφόσον ο σύνδεσμος: (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έχει έγκριση του συνδέοντος μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέοντος μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην WP Concepts. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, έναν κατάλογο όλων των διευθύνσεων URL από τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας και έναν κατάλογο των διευθύνσεων URL του ιστότοπού μας στις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε.

Παρακαλούμε περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.
Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο στον ιστότοπό μας ως εξής:
● Χρησιμοποιώντας την επωνυμία της εταιρείας μας ή
● Χρησιμοποιώντας τον ομοιόμορφο εντοπιστή πόρων που συνδέεται με ή
● Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική περιγραφή της συνδεδεμένης ιστοσελίδας μας, πρέπει να έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της WP Concepts ή άλλων έργων τέχνης για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Ευθύνη για το περιεχόμενο:
Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι οποιωνδήποτε ισχυρισμών που διατυπώνονται στον ιστότοπό σας. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση συνδέσμου(-ων) σε οποιονδήποτε ιστότοπο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, παραβιάζει με άλλο τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Νέοι πελάτες:
Η WP Concepts διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιονδήποτε πελάτη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να δώσει κανέναν λόγο. Η WP Concepts δεν θα δέχεται πελάτες με ιστότοπους με περιεχόμενο 18+, όπως περιεχόμενο για ενήλικες, αλκοόλ, καπνό, ναρκωτικά, βία ή άλλες παράνομες ουσίες. Επιπλέον, δεν θα γίνονται δεκτοί ούτε ιστότοποι με έντονη/ακραία πολιτική αποστολή.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων:
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική συνδέσμων ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας:
Εάν βρείτε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή και να μας ενημερώσετε. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την αφαίρεση των συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο δικτυακός τόπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό σε αυτόν θα διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθύνης:
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:
● να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη,
● περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης μας ή της ευθύνης σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση,
● να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας υποχρεώσεις με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
● αποκλείει οποιεσδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία και παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες σε αυτόν παρέχονται δωρεάν, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους.